ทางร้านหยุดจัดส่งสินค้าในวันจันทร์ที่22ธันวาคม 2557 หลังจากนัั้นจะยังส่งสินค้าตามปกติครับ

 

เข้าสู่เวป RRshop2home